Økoskole

ØKOSKOLE

I Økoskole skal du være medhjelper på gården i en dag og finne ut hvordan maten blir økologisk. Dagen begynner ved et dekket frokostbord. Når du klikker på de enkelte matvarene kommer du deg ut blant dyr og vekster i ulike øvinger. Hvis du klikker på et av bildene nedenfor kommer du direkte til en øving.

Frukt

Frukt

Du får vite hvordan frukt dyrkes med edderkopper og datamaskiner

Brød

Brød

Du får prøve å gjødsle og beskytte avlingen mot skadegjørere.

Egg

Egg

Du må bygge et hønsehus og lære deg hvordan hønene bor.

Skinke

Skinke

Du får se hvordan grisene kan ha det.

Melk

Melk

Du får fôre kyr og se hvordan regnskogen påvirkes av den melken vi drikker

Lærerveiledning

Veiledning

Lærerveiledning for Økoskolen (pdf - 14kB)