Merker

Ø-merket

Ø-merket hjelper deg med å finne økologisk mat i butikken.

Bare gårder og bedrifter som produserer etter bestemte regler får lov å setta Ø-merket på sine varer. Minst en gang per år får de besøk av kontrollører fra Debio. I Norge har vi kun én godkjenningsordning og én merkeordning, i motsetning til i de fleste andre vestlige land hvor det finnes flere parallelle godkjennings- og merkeordninger. Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge. Debio er eier av Ø-merket, som først og fremst er et godkjenningsmerke som kan brukes av godkjente merkebrukere på emballasje og varer direkte. Et produkt som rettmessig bærer Ø-merket, er produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon. Betegnelsen ”økologisk” er rettsbeskyttet, og omhandler produksjon, foredling og frambud av produkter fra økologisk produksjon.

ø-merket ø- og demetermerket
Ø-merketØ/Demeter-merket

Merker og merking
Debios Ø-merke bekrefter at produksjonen er kontrollert og godkjent av Debio i henhold til reglene som gjelder for den økologiske maten. All økologisk mat som lages i Norge skal bruke Debios Ø-merket.

Importvarer som allerede er økologisk godkjent og ferdigpakket fra et land innenfor EU og EØS trenger ikke en ny godkjenning i Norge. Varene kan omsettes i Norge med kontrollmerke fra opprinnelseslandet og/eller bruke det norske Ø-merket, som mange i landet vårt vet hva betyr.

Hva er forskjellen på de to merkene?
Ø-merket brukes på godkjente økologiske produkter
Ø- og Demetermerket brukes på godkjente biologisk-dynamiske produkter.

Ny EU-logo innføres i 2009
Fra 2009 blir det obligatorisk å merke alle økologiske ferdigpakkede produkter med en EU-logo. I tillegg kan nasjonale merker brukes, og i Norge vil Ø-merket fortsatt være tilgjengelig for merkebrukerne. Ø-merket vil fortsatt være å finne på økologiske produkter

En oversikt over norske og noen europeiske merker finner du her.