Hva er det som er spesielt med økologisk frukt?

Vanlig frukt inneholder ofte rester av sprøytemidler. Det viser mattilsynets stikkprøver. Midlene brukes under dyrkingen for å bekjempe skadedyr og sykdommer.

Som regel er innholdet av sprøytemiddelrester lavt. Men i blant oppdages så store rester av giftige sprøytemidler at folk blir advart mot å spise frukten.

I økologisk fruktdyrking prøver vi først og fremst å samarbeide med naturen ved å lage et godt oppvekstmiljø for smådyr som spiser skadedyr. I økologisk fruktdyrking er det heller ikke lov å bruke kunstgjødsel. Vi får derfor næringsrike planter som er sunne og sterke og som ikke så lett angripes av sykdommer.

Til startsiden