Uteliv

Uteliv og mosjon hele året gjør økologiske griser friskere. Utegriser krever både mer plass og mer arbeid enn innegriser.
Til startsiden