Vet du hvordan man dyrker korn?
Pek på bildene under!
När fler grödor odlas omväxlande i en växtföljd blir grödorna friskare. Då trivs också fåglar, grodor och rovinsekter som nyckelpigor. De hjälper till att "bekämpa" skadedjuren.