Spis S.M.A.R.T, fra 12 år

Et informasjons- og undervisningsmateriale som viser hvordan man kan spise mat som både er bra for kroppen og miljøet. Undervisningsmateriale gir en god innføring i hoved-problemstillingene innenfor tema mat, miljø og helse og egner seg godt som en innledning til et tverrfaglig undervisnings-opplegg. Læremiddelet består av 21 lysark med tekst til hvert bilde samlet i et teksthefte.

Mange bekymrer seg for sine matvaner og for miljøødeleggelsene. Spis S.M.A.R.T. ser spørsmålene i et helhetsperspektiv og forklarer hvordan man kan spise fornuftig på lang sikt, slik at både kropp og miljø skal kunne ha det bra – og at man samtidig oppnår større global rettferdighet. Som oftest viser det seg at den sunneste maten er den mest miljøvennlige.

Hvorfor har vi laget dette undervisningsopplegget ? Hvis alle på jordkloden brukte like mange ressurser som vi gjør her i Norge, så hadde vi trengt minst tre jordkloder. Men nå har vi bare en og derfor må vi redusere vårt ressursforbruk og vår påvirkning (ødeleggelse) av miljøet.

Lysark i forskjellige formater:

smart.pdf Spis smart
(pdf - 6,2MB)
smart odp Spis smart
Presentasjon, åpent format (odp - 15MB)
smart ppd Spis smart
Presentasjon, Power Point format(ppd - 15MB)

Tekst til hvert bilde og faktahefte:

teksthefte Teksthefte (pdf - 84kB) faktahefte Faktahefte (svensk, pdf - 1,4MB)