Matskole Temaark Økoskole Merker Spis smart Om Matskole
historier

Økologisk mat, 5-11 åringer:

Lysark og et hefte som forteller hva økologisk mat er for noe.

økoskole Økoskole, 6.-9. klasse:

Et interaktivt undervisningsopplegg. Elevene får vite hvordan maten blir økologisk gjennom å være bonde en dag. Materialet kan brukes blant annet i IKT-undervisningen, naturfag, mat-og helse-faget, norsk med mer.

økologisk mat

Undervisningopplegg økologisk mat, 7.-10. klasse:

Et elevhefte og en lærerveiledning med oppgaver og fordypningstema. Materialet kan brukes i naturfag, samfunnsfag, norsk, mat og helse-faget eller tverrfaglige prosjekter.

Spis S.M.A.R.T, fra 12 år:

Et informasjons- og undervisningsmateriale som viser hvordan man kan spise mat som både er bra for kroppen og miljøet. Undervisningsmaterialet gir en god innføring i hoved-problemstillingene innenfor tema mat, miljø og helse og egner seg godt som en innledning til et tverrfaglig undervisnings-opplegg. Læremiddelet består av 21 lysark og et teksthefte.

Temaark, fra 12 år:

Temaark om matsikkerhet, naturmangfold, energibruk, klimapåvirkning, sprøytemidler, og produksjon av endel økologiske matvarer.

levende læring Levende læring

Praktiske undervisningsopplegg hvor elevene selv kan lære og oppleve hvordan maten blir til. Undervisningen kan skje enten i tilknytning til et gårdsbruk eller i en skolehage.