Til teknisk hjelp
Opphavsrettigheter

Om Matskole

Matskole samler en del pedagogiske læremidler, deriblant Økoskole. Økoskole bygger på den svenske Ekoskolan som er utarbeidet av KRAV finansiert av det svenske Jordbruksdepartementet. Solweig Wall Ellstrøm, Krav, har vært prosjketleder for den svenske ekoskolan. Alle spørsmål om rettigheter må rettes til KRAV. Vi har velvilligst fått oversette deler av dette undervisningsmaterialet og tilpasset det til norske forhold. Vi har utvidet undervisningsmateriale med elevhefte, lærerveiledning og faktaark. Undervisningsopplegget er tenkt brukt i 5. til 9. Klasse. Den norske utgaven er finansiert av Statens Landbruksforvaltning.

Vi som har arbeidet med det norske læremidlet er:

Om bruk av materialet

Teknisk hjelp

Nettstedet bør fungere med de fleste moderne nettlesere. Det er tre elementtyper i sidene som krever gratis tilleggsprogram til nettleseren:

De fleste nettlesere installerer dem automatisk ved behov, men det kan også gjøres manuelt, gå da til Adobes nettsted for nærmere hjelp.

Shockwave-fremviser finnes bare for Windows og Mac. Under Linux kan Windowsversjonen av Firefox nettleser og tilleggsprogrammene installeres med Wine.

Lysarkfiler er lagt ut i to versjoner. En for Power Point og en etter åpen standard for andre operativsystemer og fremviser som Open Office Impress. Det er også en pdf-fil for utskrift på folie.